(+30 ) 22410 23731
                                                                           
ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

  • Baby cot ( free of charge)
  • Children reductions ( in room with parents)
  • High chairs in restaurant
  • Children’s pool
  • Next to adult’s pool
  • Fresh water
  • Maximum depth 50 cm
  • 31 square meters
  • Game room with pool table, air hockey table , e.t.c.